AQIQAH SYAR’I

Kenapa Mesti Aqiqah Syar’i ?

Kenapa mesti aqiqah syar’i? Padahal Aqiqah sendiri sudah merupakan ibadah yang disyariatkan? Betul Aqiqah Memang Ibadah Yang disyariatkan untuk menyertai setiap buah hati kita yang terlahir kedunia ini.

Tetapi bukankah setiap ibadah mempunyai SYARAT DAN RUKUN yang mesti di penuhi jika ingin ibadah kita (Maqbul ) diterima oleh Alloh Subhanallahu Wata’ala. Disinilah dibutuhkan kehati-hatian kita dalam melaksanakan ibadah aqiqah. Banyak yang menawarkan Aqiqah murah tetapi akankah itu menjamin terpenuhinya syarat dan rukun dari aqiqah itu sendiri???.

Perlu kita Pahami bahwa Aqiqah Memiliki Syarat -Syarat Tertentu yang harus jadi perhatian kita, diantara nya adalah:

1. Hewan yang Disembelih Berupa Kambing / Domba.

Maka tidak sah aqiqah dengan selainnya, ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan fuqoha dan ahli hadits. ( Lihat Al- Majmu (VIII/448) . Dengan mengqiyaskan aqiqah kepada udhhiyah ( ibadah qurban), sebagaimana perkataan Imam Malik Radiyallohu Anhu. ” Aqiqah Kedudukannya sama dengan qurban ” (syarat dan rukunnya) ( Al- Majmu ( VIII/429). Seperti juga disyaratkan Oleh Imam Nawawi (Majma’uz Zawaa-id ( IV/59).

domba 4

2. Selamat Dari Aib & Cacat.

Oleh Karena itu Aqiqah tidak boleh dengan hewan yang pincang, tidak boleh dengan yang buta, tidak boleh yang sakit, tidak boleh dengan yang kurus, dan tidak boleh yang pecah tanduknya. ( dishahihkan oleh Al-Baani, Irwaul Ghalil 1148)

3. Usianya Sudah Mencapai yang Ditentukan.

Yakni sudah Musinnah ( musinnah disebut juga tsaniyah yakni kambing yang genap usianya satu tahun , kecuali bagi domba boleh jaza’ah yakni usianya minimal 6 bulan atau lebih ( Mu’jam Lughoti Al- Fuqoha I/188).

Alhamdulillah seluruh kambing / domba Aqiqah yang kami miliki sudah memenuhi syarat yang ditetapkan, sehingga memberi kenyamanan dan ketentraman ibadah aqiqah anda

Ramadhan Aqiqah sebagai pelopor Aqiqah Syar’i berkomitmen penuh dalam pelaksanaan aqiqah yang berkualitas sesuai Sunnah. Aqiqah satu kali seumur hidup, jangan korbankan buah hati anda dengan Aqiqah murah tetapi melalaikan aspek Syariah.